Hlavný kontrolór súladu

380

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími 

Hlavný kontrolór športu v zmysle § 60, ods. 3 Zákona o športe vykonáva na ministerstve školstva štátnu službu. Ministerstvo školstva zároveň vytvára podmienky pre výkon činností špecifikovaných v § 61 predmetného zákona, ktoré však nie sú bližšie definované ani rozsahovo vymedzené. b) pôvod podnetu: Hlavný kontrolór športu, Ing. Alica Fisterová c) predmet kontroly: Posúdenie súladu rozhodnutia Predsedníctva SLZ so Stanovami SLZ. d) zistenia: Nedošlo k porušeniu stanov. Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SLZ zo dňa: 26.

  1. Bitcoinová peňaženka etoro
  2. Cena etherovej meny
  3. Obchodná kreditná karta santander ďalší držiteľ karty
  4. Skladové ťahače dnes tsx
  5. Prvý reddit
  6. Bitmain antminer z9 mini
  7. 7,5 miliárd eur na doláre
  8. Graf výmenného kurzu dolára peso

Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti. Hlavný kontrolór športu v zmysle § 60, ods. 3 Zákona o športe vykonáva na ministerstve školstva štátnu službu. Ministerstvo školstva zároveň vytvára podmienky pre výkon činností špecifikovaných v § 61 predmetného zákona, ktoré však nie sú bližšie definované ani rozsahovo vymedzené. b) pôvod podnetu: Hlavný kontrolór športu, Ing. Alica Fisterová c) predmet kontroly: Posúdenie súladu rozhodnutia Predsedníctva SLZ so Stanovami SLZ. d) zistenia: Nedošlo k porušeniu stanov. Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SLZ zo dňa: 26.

Hlavný kontrolór obce pri výkone kontrolnej činnosti finančnej a majetkovej povahy postupoval podľa niektorých pravidiel, ktoré ustanovuje zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov . Pri výkone kontrolnej činnosti nefinančnej povahy postupoval hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór súladu

6. Rozpo čtové opatrenie č.

Hlavný kontrolór súladu

Hlavný kontrolór športu bol vymenovaný uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 191 z 18.mája 2016 (číslo materiálu 17850/2016) na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu. V organizačnej štruktúre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky bol

Polaček oponoval, že mesto potrebuje mechanizmy, aby mohlo kontrolovať mestské podniky a organizácie, brzdiť ich pri nábore ľudí aj ich výdavky, pretože personálne i iné náklady majú obrovské. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. 16) Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich Hlavný kontrolór. Mgr. Albert Nagy.

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa neho všetky práva a povinnosti, ako na iných zamestnancov obce s výnimkou osobitnej úpravy zákona o obecnom zriadení.

Hlavný kontrolór súladu

12, Bratislava bod 8: Dobrý deň. Som poslancom mestského zastupiteľstva a na poslednej schôdzi sme volili hlavného kontrolóra. Mali sme len jedného záujemcu o túto funkciu. Z 11 všetkých poslancov a 11 prítomných boli 5 za 3 proti a 3 sa zdržali. Takže sa konštatovalo, že HK sme nezvolili. No v zákone o obecnom zriadení je napísané: Na zvolenie HK je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny Kontrolu vykonal: Ing. Boris Pargáč – hlavný kontrolór mesta Snina V čase: od 30. 09.

kontakt: Železničná 60/4 932 01 Veľký Meder Slovenská republika. Tel.: +421 31 555 21 20. E-mail: albert.nagy@velkymeder. sk  Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolu zákonnosti, hospodárenia, efektívnosti hospodárenia a nakladania s majetkom obce, kontrolu príjmov a výdavkov a  Stav súladu. a) Toto webové sídlo je v úplnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z .

Hlavný kontrolór súladu

b) pôvod podnetu: Hlavný kontrolór športu, Ing. Alica Fisterová c) predmet kontroly: Posúdenie súladu rozhodnutia Predsedníctva SLZ so Stanovami SLZ. d) zistenia: Nedošlo k porušeniu stanov. Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SLZ zo dňa: 26. 06. 2019 Galvaniho č. 12, Bratislava bod 8: Dobrý deň.

Mail: kontrolor@sered.sk. Hlavná kontrolórka je zamestnancom mesta, ktorý  j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí. kontrolor Mgr. Albert Nagy.

perfektné peniaze bitcoin na americký dolár
aplikácia coin market apk
bill gates charlie rose rozhovor
bezpečnostné kódy google play
cena akcie xrt
100 usd na vnd
http_ www.adbanker.com

Snina, hlavný kontrolór Mestskému zastupiteľstvu Na rokovanie dňa: 14.02.2017 v Snine Číslo poradia: K bodu: Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného …

Mesto Topoľčany má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.